BIOLOGISCH

Het Europees biologisch keurmerk staat verplicht op alle biologische producten die in de Europese Unie (EU) zijn geproduceerd.

Het keurmerk maakt duidelijk dat het product voldoet aan de EU-regels voor biologische landbouw. 

Op producten van buiten de EU mag het keurmerk gebruikt worden, maar dat is niet verplicht. De controle-instantie in Nederland is SKAL.


Salvia & Sinensis, te RHOON is geregistreerd onder Skalnummer 108112. 

Hieronder kunt u ons registratiebewijs downloaden.

Bio Registratiebewijs