Privacy- en cookieverklaring Salvia-sinensis.nl

Via de website www.salvia-sinensis.nl van Salvia & Sinensis, een handelsnaam van Agentuur Sauer te Rhoon,
worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
Salvia-sinensis acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 25 september 2019.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en bij het aanschaffen van artikelen, laat uw bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen.
Bij het bestellen van artikelen zullen wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden. Daarnaast kunt u een account aanmaken op onze website, om inzicht in uw bestellingen te verkrijgen. Met een account heeft u de mogelijkheid aanvullende gegevens toe te voegen.

Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. 

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede-afhankelijk van uw gebruik van de website, bijvoorbeeld het aanmaken van een account of het plaatsen van een bestelling via de website):

NAW-gegevens;

geslacht;
e-mailadres;
telefoonnummer;
IP-adres;
betaalgegevens;
aankoopgeschiedenis;
klantnummer;
inloggegevens.
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het aanschaffen van artikelen via de website en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
  • het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
  • het verlenen van toegang tot uw account;
  • het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en content op de website op basis van uw interesses en uw aankoopgeschiedenis;
  • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
  • het verbeteren van onze dienstverlening.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze diensten en producten aan u te leveren met een maximale bewaartermijn van 2 jaar na de laatste activiteit.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden alleen aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
Zo worden uw betaalgegevens bijvoorbeeld doorgegeven aan de betaalprovider Mollie, bij het kopen van een artikel. Ook worden uw adresgegevens doorgegeven aan de pakketdienst PostNL, en het verzendplatform‎ Sendcloud die uw bestelling aflevert en/of aan technische partners die diensten leveren om uw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies

Op deze website wordt een Analytics cookie gebruikt.
Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Salvia & Sinensis en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Salvia & Sinensis heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Salvia & Sinensis geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Salvia & Sinensis een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van salvia-sinensis.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Google Analytics
Salvia & Sinensis maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Meer informatie vind je bij Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Op deze website worden ook Noodzakelijke en Marketingcookies gebruikt.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, of bij herhaald bezoek nadat de cookies door u zijn verwijderd, wordt er een pop-up getoond waarin u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies op deze website. Op het moment dat u instemt, geeft u ons toestemming om, alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt:

  • Google Dynamic Remarketing (marketing)

Als u ons geen toestemming geeft, worden alleen noodzakelijke en Analytics cookies gebruikt zoals hierboven beschreven.

Wij gebruiken marketing cookies voor de volgende doeleinden:

het afstemmen van de advertenties en content op onze website, op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag.

Wij hebben geen controle op wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via onze contactpagina.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@salvia-sinensis.nl